Phong trào dọn vệ sinh môi trường

Liên đội Trường Tiểu học Quỳnh Lâm hưởng ứng phong trào dọn vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng.

Liên đội Trường Tiểu học Quỳnh Lâm hưởng ứng phong trào dọn vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng.

 

Không chỉ là phong trào!

 

 

Bài viết liên quan